Aktuellt

Energieffektiviserar Örebro

Framtidsaccess koordinerar i Energieffektiva företag energieffektiviseringsarbetet i 5 Örebroföretag. Arbetet kommer att pågå till och med februari 2017 och sker på uppdrag av Örebro kommun.

Ambassadörsuppdrag

Framtidsaccess har Energimyndighetens updrag att vara ambassadör för deras nationella satsning på Energieffektiviserig i nätverk. Framtidsaccess är en av fyra upphandlade ambassadörer och har uppdraget att stötta uppbyggnaden av energieffektiviseringsnätverk i Stockholm/Mälarregionen.

Förnyat drivlineuppdrag

Framtidsaccess får förnyat förtroende att, tillsammans med Swerea IVF, driva MITCs arbete med att etablera ett kluster på drivlineområdet för tunga fordon. Arbetet går nu under namnet TransMission.

Framtidsaccess hjälper Ericsson anställda

Framtidsaccess har fått i uppdrag att ta fram ett program där uppsagda Ericsson anställda, i Katrineholm, blir ett stöd i regionala företags utveckling. 

Ny hemsida

Ny hemsida ute våren 2015...
Framtidsaccess AB   |   Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna   |   0769-461875   |    info@framtidsaccess.se