• Det bästa

  Det bästa av de bästa, ur det bästa, för det bästa.

  Vår värld utvecklas allt snabbare, det som är framgångsrikt idag är inte alltid hållbart imorgon. Framtidsaccess utvecklar bestående värden i form av hållbara strukturer, organisationer och kunskaper genom att, i gemensamma uppdrag, samla specialister från samhällets olika delar.  
 • Hela vägen fram

  Framtidsaccess verkar i hela spannet från att ta fram och sjösätta planer och strategier till att föra dem i mål. Vår arbetsmetod är situationsanpassad. Kundens behov och önskemål, uppdragets art och karaktär samt vilka de involverade parterna är avgör val av arbetsmetod.  
 • Aktuellt

  Ambassadörsuppdrag

  Framtidsaccess har fått Energimynidghetens updrag att vara ambassadör för deras nationella satsning på Energieffektiviserig i nätverk. Framtidsaccess är en av fyra upphandlade ambassadörer och har uppdraget att stötta uppbyggnaden av energieffektiviseringsnätverk i Stockholm/Mälarregionen.

  Förnyat drivlineuppdrag

  Framtidsaccess får förnyat förtroende att, tillsammans med Swerea IVF, driva MITCs arbete med att etablera ett kluster på drivlineområdet för tunga fordon. Arbetet går nu under namnet TransMission.
Framtidsaccess AB   |   Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna   |   0769-461875   |    info@framtidsaccess.se