• Det bästa

  Det bästa av de bästa, för det bästa.

  Vår värld utvecklas allt snabbare, det som är framgångsrikt idag är inte alltid hållbart imorgon. Framtidsaccess utvecklar bestående värden i form av hållbara strukturer, organisationer och kunskaper genom att, i gemensamma uppdrag, samla specialister från samhällets olika delar.  
 • Hela vägen fram

  Framtidsaccess verkar i hela spannet från att ta fram och sjösätta planer och strategier till att föra dem i mål. Vår arbetsmetod är situationsanpassad. Kundens behov och önskemål, uppdragets art och karaktär samt vilka de involverade parterna är avgör val av arbetsmetod.  
 • Aktuellt

  Energieffektiviserar Örebro

  Framtidsaccess koordinerar i Energieffektiva företag energieffektiviseringsarbetet i 5 Örebroföretag. Arbetet kommer att pågå till och med februari 2017 och sker på uppdrag av Örebro kommun.

  Ambassadörsuppdrag

  Framtidsaccess har fått Energimynidghetens updrag att vara ambassadör för deras nationella satsning på Energieffektiviserig i nätverk. Framtidsaccess är en av fyra upphandlade ambassadörer och har uppdraget att stötta uppbyggnaden av energieffektiviseringsnätverk i Stockholm/Mälarregionen.
Framtidsaccess AB   |   Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna   |   0769-461875   |    info@framtidsaccess.se