• Det bästa

  Det bästa av de bästa, för det bästa.

  Vår värld utvecklas allt snabbare, det som är framgångsrikt idag är inte alltid hållbart imorgon. Framtidsaccess utvecklar bestående värden i form av hållbara strukturer, organisationer och kunskaper genom att, i gemensamma uppdrag, samla specialister från samhällets olika delar.  
 • Hela vägen fram

  Framtidsaccess verkar i hela spannet från att ta fram och sjösätta planer och strategier till att föra dem i mål. Vår arbetsmetod är situationsanpassad. Kundens behov och önskemål, uppdragets art och karaktär samt vilka de involverade parterna är avgör val av arbetsmetod.  
 • Aktuellt

  Energieffektiviserar Örebro

  Framtidsaccess koordinerar i Energieffektiva företag energieffektiviseringsarbetet i 5 Örebroföretag. Arbetet kommer att pågå till och med februari 2017 och sker på uppdrag av Örebro kommun.

  Ambassadörsuppdrag

  Framtidsaccess har Energimyndighetens updrag att vara ambassadör för deras nationella satsning på Energieffektiviserig i nätverk. Framtidsaccess är en av fyra upphandlade ambassadörer och har uppdraget att stötta uppbyggnaden av energieffektiviseringsnätverk i Stockholm/Mälarregionen.
Framtidsaccess AB   |   Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna   |   0769-461875   |    info@framtidsaccess.se